Registrerat svenskt uppehållstillstånd.

Om du har beviljats uppehållstillstånd får du även ett uppehållstillståndskort som ska fungera som ett bevis på att du lagligen får bo i Sverige. Kortet innehåller ett datorchip med dina fingeravtryck och ett fotografi av dig. När du besöker statliga kontor eller vårdinrättningar måste du alltid ta med dig ditt uppehållstillståndskort. Köpa uppehållstillstånd i Sverige.

Alla som ska få ett uppehållstillståndskort ska fotograferas och få sina fingeravtryck tagna. Fingeravtryck krävs inte för barn under sex år. Den som inte kan ta fingeravtryck på grund av fysiska skäl, såsom bestående fingerskador, är också befriad från att få sina fingeravtryck tagna.

Dina fingeravtryck och fotografi lagras endast på kortchippet och lagras inte någon annanstans. Det innebär att varje gång du behöver ett nytt uppehållstillståndskort måste du fotograferas och få dina fingeravtryck tagna igen. Köpa uppehållstillstånd i Sverige.

Kortets utseende har ändrats.

Den 1 december 2020 infördes ett nytt uppehållstillståndskort. Kort som utfärdats före detta datum behöver inte bytas ut. Ditt kort kommer att vara giltigt under hela ditt uppehållstillstånd, upp till högst fem år. När du får ditt beslut om förlängning av ditt uppehållstillstånd, eller när ditt nuvarande kort löper ut, får du ett nytt kort. Köpa uppehållstillstånd i Sverige.

Informationen på kortet

Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat information om vilken typ av tillstånd du har och hur länge ditt kort gäller. Dina personuppgifter finns också på kortet. På baksidan av några kort står texten “Får arbeta”. Det är när beslutet du fått inte direkt tyder på att du har rätt att arbeta, till exempel när du har fått permanent uppehållstillstånd. Men om du fick arbetstillstånd i Sverige till att börja med kommer beslutet att säga att du har arbetstillstånd och därför behöver ditt kort inte ha texten “Tillåten att arbeta” på baksidan. För barn ingår texten (i förekommande fall) från det att de fyller 16 år.

error: Content is protected !!