Registrerat svenskt ID-kort

Köp ett giltigt svenskt ID-kort

Som invånare i Sverige måste du ha ett svenskt ID-kort. Skatteverket har hand om att utfärda ID-kort (Skatteverket). ID-kortet kan användas som bevis på identitet och ålder, till exempel vid hämtning av receptbelagda läkemedel på apotek, betalning med kreditkort i butik och vid banktransaktioner. Många svenska banker, inklusive Nordea Bank, har krävt ett svenskt ID-kort för att öppna ett bankkonto sedan den 5 maj 2015. Du är fri att öppna ett konto hos vilken bank du väljer. Löneutbetalningar görs av Nordea Bank på uppdrag av Lunds universitet. Tänk på att om du har ett barn måste barnet vara minst 13 år för att få ett ID-kort. Om du är under 18 år måste du dessutom ha tillstånd från dina föräldrar eller vårdnadshavare. Köp ett ID-kort i Sverige.

Köp ett ID-kort i Sverige

Varför skulle du kräva ett svenskt personnummer?

I Sverige representeras din identitet av ett personnummer, även känt som ett personnummer. Den får du när du har registrerat dig hos Skatteverket och fått ditt namn inlagt i folkbokföringen. Du kommer att behöva den för att få sjukvård (även om det inte hindrar dig från att få akutvård), öppna ett bankkonto, skaffa försäkring, teckna avtal och mycket mer. Det är också registrerat av universitet för administrativa ändamål. Om staten kontrollerar ditt personnummer kan de se var du studerar, vilket bankkonto du har och hur mycket skatt du måste betala om du till exempel har ett jobb. Som EU-medborgare har du rätt att stanna i Sverige i tre månader utan att behöva registrera dig hos Skatteverket – men det är lättare att registrera dig direkt. För att vara behörig till registrering och personnummer måste du ha studerat i Sverige i minst 12 månader. Köp ett ID-kort i Sverige.

Det svenska personnummerformatet

Ett svenskt personnummer tilldelas individuellt, vilket innebär att ingen annan har samma nummer som du. Den består av 12 siffror, med 8 siffror (vanligtvis) separerade med ett bindestreck från 4 andra siffror. Ditt födelsedatum anges med de första åtta siffrorna (ÅÅÅÅMMDD). Om du är yngre än 100 år skiljs de från de fyra sista med ett bindestreck (-); om du är äldre ersätts bindestrecket med ett plustecken (+). De tre första siffrorna efter bindestrecket är ett serienummer och den tredje siffran är ditt kön. Kvinnor tilldelas en jämn tredje siffra, medan män tilldelas en ojämn tredje siffra. Den sista siffran är ett så kallat kontrollnummer, vilket är summan av dina siffror multiplicerade och adderade. Till exempel, om du föddes den 25 oktober 1993 kan du se ut så här: 19931025-2641
Köp ett ID-kort i Sverige.

Köp ett äkta svenskt nationellt identitetskort online. Giltighetstiden är 5 år. Det svenska nationella identitetskortet (svenska: nationellt identitetskort) är landets biometriska identitetshandling. Det ges endast till svenska medborgare och fungerar som bevis på medborgarskap. Kortet bärs ofta av personer som ofta reser internationellt, men det är också det vanligaste kortet bland svenska medborgare som ännu inte har körkort. Det nationella identitetskortet innehåller ett kontaktchip som är redo att fungera som ett elektroniskt identitetskort (eID) vid ett senare tillfälle, samt ett kontaktlöst RFID-chip längst ner till höger på baksidan som innehåller en digital representation av den utskrivna datan samt innehavarens fotografi. Kortet kan användas för att resa till och vistas i EU-länder.

Du hittar all information du behöver för att beställa ett ID-kort nedan:

Ditt efternamn är:

Ditt förnamn är:

Ditt kön (M eller K):

Ditt födelsedatum och plats:

Din postadress är:

(Valfritt) ID-nummer:

Datum för utfärdande och utgångsdatum (valfritt):

Ditt Body Mass Index (valfritt):

Höjd: (Valfritt):

Färg på dina ögon (valfritt):

Färg på ditt hår (valfritt):

Digital signatur (svart bläck på vit bakgrund, hög upplösning):

Ditt digitala foto (färg, vit bakgrund, hög upplösning):

error: Content is protected !!